نوشته‌ها

شرایط خصوصی بیمه طرح حامی خانه و خانواده آتش سوزی بیمه ایران

شرایط خصوصی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده – بیمه ایران

شرایط خصوصی بیمه طرح حامی خانه و خانواده آتش سوزی بیمه ایران در صورتي كه محل مورد بيمه پس از وقوع خطرهاي آتش سوزي، انفجار، سيل و زلزله به تشخيص كارشناس اين شركت غير قابل سكونت باشد هزينه اسكان موقت قابل پرداخت خواهد بود. خسارت هاي وارده به …
شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار - بیمه ایران   https://www.bibibimeh.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c/   فصل اول : کلیات شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه …