نوشته‌ها

تعاونی‌های صیادی کشور

حمایت بیمه ایران از تعاونی‌های صیادی کشور

حمایت بیمه ایران از تعاونی‌های صیادی کشور به منظور حمایت از جامعه صیادان کشور در سال جهش تولید، راهکارهای توسعه همکاری دوجانبه میان اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. به گزارش بی بی…