شرایط عمومی و خصوصی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار - بیمه ایران
شرایط عمومی و خصوصی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار - بیمه ایران

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

بیمه آتش سوزی خطرات اصلی : آتش ، صاعقه ، انفجار آتش (FIRE): آتش نتیجه یک عمل شیمیایی است که از ترکیب اکسیژن، حرارت و یک ماده قابل اشتعال به دست می آید و در اثر این فعل و انفعال شعله و حرارت تولید میشود .وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژ…
اجباری شدن بیمه منازل مسکونی از فروردین ۱۴۰۰

اجباری شدن بیمه منازل مسکونی از فروردین ۱۴۰۰

,
اجباری شدن بیمه منازل مسکونی از فروردین ۱۴۰۰ نجار، معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران گفت: تمام مالکان ساختمان ها در سراسر کشور از ابتدای فروردین سال آینده مکلف به بیمه اجباری ساختمان مسکونی خود هستند. مالکان باید از طریق فیش های برق …
شرایط خصوصی بیمه طرح حامی خانه و خانواده آتش سوزی بیمه ایران

شرایط خصوصی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده – بیمه ایران

شرایط خصوصی بیمه طرح حامی خانه و خانواده آتش سوزی بیمه ایران در صورتي كه محل مورد بيمه پس از وقوع خطرهاي آتش سوزي، انفجار، سيل و زلزله به تشخيص كارشناس اين شركت غير قابل سكونت باشد هزينه اسكان موقت قابل پرداخت خواهد بود. خسارت هاي وارده به …
شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار

شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار - بیمه ایران   https://www.bibibimeh.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c/   فصل اول : کلیات شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه …
شرایط عمومی و خصوصی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار - بیمه ایران

طرح حامی بیمه ایران

طرح حامی بیمه ایران ( ویژه منازل مسکونی ) اگر دنبال یک بیمه نامه کامل و شش دانگ میگردید که تمام دغدغه ها و نیازهای شما را در برابر حوادثی همچون آتش سوزی و زلزله پوشش دهد طرح حامی بیمه ایران بهترین است . در راستای ارائه خدمات نوین به بیمه گذار…