شرایط خصوصی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده – بیمه ایران

شرایط خصوصی بیمه طرح حامی خانه و خانواده آتش سوزی بیمه ایران در صورتي كه محل مورد بيمه پس از وقوع خطرهاي آتش سوزي، انفجار، سيل و زلزله به تشخيص كارشناس اين شركت غير قابل سكونت باشد هزينه اسكان موقت قابل پرداخت خواهد بود. خسارت هاي وارده به همسايگان مجاور ناشي از تحقق خطرات بيمه … ادامه خواندن شرایط خصوصی بیمه آتش سوزی طرح حامی خانه و خانواده – بیمه ایران