1 قبول شرایط
2 بیمه گذار و بیمه شده
3 شرایط و پوشش ها
4 مدت بیمه و مبلغ پرداختی
5 اطلاعات تماس  فرم ثبت نام آنلاین بیمه عمر و زندگی مان - بیمه ایران

  مراحل خرید بیمه عمر به شرح زیر می باشد :

  1- قبول شرایط ثبت نام
  2- ثبت اطلاعات بیمه گذار و بیمه شده
  3- انتخاب و تکمیل شرایط و پوشش های مورد تقاضا
  4- انتخاب و تکمیل مدت بیمه و مبلغ پرداختی
  5- تکمیل اطلاعات تماس

  صحت اطلاعات ابرازی شما مبنای پوشش بیمه شما است. اگر اطلاعات داده شده ناقص یا غلط باشد تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اید و هنگام بروز حادثه مشمول دریافت خسارت نمی شوید لذا در تکمیل اطلاعات بطور صحیح کاملا دقت نمائید.

  از شما تقاضا مي‏گردد به كليه پرسشهای اين پيشنهاد جواب كامل ارائه نمايد و هيچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید زيرا صحت اين جوابها و كامل بودن آن شرط اصلي معتبر بودن قرارداد بيمه عمری است كه بر اساس اين فرم صادر مي‏گردد.

  شما می توانید پس از طی مراحل فوق و پیگیری وضعیت بیمه نامه خریداری شده را از طریق شماره تلفن 09374223655 پیگیری فرمایید.
  زمان مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات حدود 5 الی 10 دقیقه می باشد. لطفا با حوصله و دقت کافی فرم را تکمیل نمایید.
  سلامتی شما ، آرزوی ماست.