فرم سفارش آنلاین بیمه عمر و زندگی

  • YYYY slash MM slash DD
  • مدت قرارداد بیمه بنا به تقاضای متقاضی می تواند از 5 سال تا 30 سال انتخاب گردد.
  • (مبلغ حق بیمه از 500.000 ریال به بالا در ماه می تواند باشد.)
  • متقاضی می تواند یکی از این روشها را انتخاب نماید. پرداخت ها تجمعی (سالیانه ،شش ماهه و...) به نفع متقاضی بوده و سود قابل توجهی به اندوخته او اضافه خواهد شد
  • در صورتی که سوال و توضیح خاصی برای سفارش بیمه عمر و زندگی دارید اینجا ذکر کنید