۱- پرداخت از طریق سامانه اینترنتی پرداخت اقساط بیمه ایران

epay.iraninsurance.ir

با کلیک کردن در اینجا می توانید راهنمای پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر مان در قالب یک فایل PDF دانلود نمائید.

 

۲- پرداخت اقساط از طریق کارت به کارت و واریز به شماره حساب

که در تصویر زیر انواع شماره حساب و شماره کارت بر اساس نوع بیمه های عمر و دو رقم اول شماره شناسه پرداخت اقساط مشخص شده است.

پرداخت حق بیمه از طریق عابر بانکهای ملت، آینده و یا سامان
مراحل انجام در این روش
داشتن کارت بانکی عضو شبکه شتاب
انتخاب گزینه انتقال وجه ↓
انتخاب گزینه کارت به کارت ↓
وارد کردن شماره کارت بیمه ایران ↓
(بیمه عمر مان)-۶۱۰۴۳۳۷۸۸۸۱۱۸۲۶۰
(بیمه عمر جامع زندگی)-۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۶۳۶۴۵۴
وارد کردن شناسه پرداخت (شماره شناسه ۱۷ رقمی) ↓
وارد کردن مبلغ حق بیمه و سپس تایید و پرداخت