۱- پرداخت از طریق سامانه اینترنتی پرداخت اقساط بیمه ایران

epay.iraninsurance.ir

با کلیک کردن در اینجا می توانید راهنمای پرداخت اینترنتی اقساط بیمه عمر مان در قالب یک فایل PDF دانلود نمائید.

 

۲- پرداخت اقساط از طریق کارت به کارت و واریز به شماره حساب

که در تصویر زیر انواع شماره حساب و شماره کارت بر اساس نوع بیمه های عمر و دو رقم اول شماره شناسه پرداخت اقساط مشخص شده است.

پرداخت حق بيمه از طريق عابر بانكهاي ملت، آينده و يا سامان
مراحل انجام در این روش
داشتن كارت بانكي عضو شبكه شتاب
انتخاب گزينه انتقال وجه ↓
انتخاب گزينه كارت به كارت ↓
وارد كردن شماره كارت بيمه ايران ↓
(بيمه عمر مان)-۶۱۰۴۳۳۷۸۸۸۱۱۸۲۶۰
(بيمه عمر جامع زندگي)-۶۱۰۴۳۳۷۸۸۵۶۳۶۴۵۴
وارد كردن شناسه پرداخت (شماره شناسه ۱۷ رقمي) ↓
وارد كردن مبلغ حق بيمه و سپس تاييد و پرداخت