استعلام و سفارش بیمه مسئولیت مدیران ساختمان

  • مشخصات ساختمان:

  • جمع کل متراژ زیربنای مفید و غیرمفید شامل واحدهای مسکونی، راه پله، پارکینگ و ...
  • مشخصات بیمه گزار: