بیمه زلزله و آتش سوزی منازل مسکونی، طرح حامی بیمه ایران

در راستای ارائه خدمات نوین به بیمه گذاران محترم، بیمه ایران اقدام به طراحی و عرضه بیمه نامه جدیدی به نام طرح حامی جهت منازل مسکونی شهری نموده است که از جهت تنوع پوشش ها و خدمات در نوع خود بی نظیر می باشد.
لیست تعهدات این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:

خطرات مورد تعهد : آتش سوزی،انفجار،صاعقه-زلزله و آتشفشان-سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها-طوفان وگردباد و تندباد-ترکیدگی لوله آب-ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف-سرقت-خسارات ناشی از سنگینی برف -مسوولیت مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب در قبال همسایگان-غرامت فوت، نقص عضو دائم و هزینه پزشکی-هزینه اجاره و اسکان موقت-نوسانات برق-

بسته طلایی

نرخ بیمه نامه: 4,429,000 ریال  (با تخفیف ویژه بیمه ایران)

پوشش های این بسته بیمه ای بشرح زیر می باشد:

 • ساختمان و تاسیسات واثاثیه جمعا به مبلغ: ۵۰۰ میلیون تومان
 • اثاثیه و محتویات تحت پوشش سرقت جمعا به مبلغ: ۵۰ میلیون تومان
 • مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی،انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه: ۲۰ میلیون تومان
 • حداکثر غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار،صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۵۰ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۵ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه اجاره و اسکان بیمه گزار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر، در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل قابل سکونت نباشد: ۱۰ میلیون تومان
 • دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسانات برق: ۳۰ میلیون تومان
 • خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در مقابل خطر های آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل: ۱۰۰ میلیون تومان

 

انتخاب و خرید آنلاین بیمه نامه

بسته نقره ای

نرخ بیمه نامه: 3,099,000 ریال  (با لحاظ تخفیف ویژه بیمه ایران)

پوشش های این بسته بیمه ای بشرح زیر می باشد:

 • ساختمان و تاسیسات واثاثیه جمعا به مبلغ: ۳۵۰ میلیون تومان
 • اثاثیه و محتویات تحت پوشش سرقت جمعا به مبلغ: ۳۵ میلیون تومان
 • مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی،انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه: ۱۴ میلیون تومان
 • حداکثر غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار،صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۳۵ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۳.۵ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه اجاره و اسکان بیمه گزار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر، در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل قابل سکونت نباشد: ۷ میلیون تومان
 • دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسانات برق: ۲۱ میلیون تومان
 • خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در مقابل خطر های آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل: ۷۰ میلیون تومان

انتخاب و خرید آنلاین بیمه نامه

بسته برنزی

نرخ بیمه نامه: 1,771,000 ریال  (با لحاظ تخفیف ویژه بیمه ایران)

پوشش های این بسته بیمه ای بشرح زیر می باشد:

 • ساختمان و تاسیسات واثاثیه جمعا به مبلغ: ۲۰۰ میلیون تومان
 • اثاثیه و محتویات تحت پوشش سرقت جمعا به مبلغ: ۲۰ میلیون تومان
 • مسئولیت مالی در برابر همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی،انفجار و ترکیدگی لوله آب در محل مورد بیمه: ۸ میلیون تومان
 • حداکثر غرامت فوت یا نقص عضو دائم اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار،صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۲۰ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از وقوع آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و سرقت جمعا: ۲ میلیون تومان
 • حداکثر هزینه اجاره و اسکان بیمه گزار و اعضای خانواده وی در محلی دیگر، در صورتی که محل مورد بیمه به علت وقوع آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل قابل سکونت نباشد: ۴ میلیون تومان
 • دستگاه ها و لوازم برقی منزل مسکونی در قبال خطر نوسانات برق: ۱۲ میلیون تومان
 • خسارت های احتمالی وارده به اتومبیل شخصی متعلق به بیمه گزار یا اعضای خانواده وی مستقر در پارکینگ محل مورد بیمه در مقابل خطر های آتش سوزی، انفجار، زلزله و سیل: ۴۰ میلیون تومان

انتخاب و خرید آنلاین بیمه نامه